SHERKO


Blawkrawa Kurdiyakan | Malpara-Kurdyakan | Alsa7afa-al3arabya | Al-mawaqi3 Al3arabya | HAWLER | Hal Ta3lam ?? | Hal Ta3lam ...2 ?? | Hal Ta3lam ...3 ?? | Hal Ta3lam ... 4 ?? | SRIAL U KOD | WENAI GULAW | TRAVEL TO KURDISTAN | ISLAM | Decoment | COMPUTER | TV | LINKS | Hamarang | CHAT | Yana & Mako Kurdyakan | RADIOKAN | Music | HOLANDA | Ferbuni Zman | WEB SITE search | Aya Azanit 1 | Aya Azanit 2 | Aya Azanit ..3 | Matal ?? | Wtai Banrx | TELEPHON | MILANO | Chat Room | Fonti Kurdi | ANTI(virus/trogan/spyware...)

686.gif

SHERKO

* یه ك له ســه ر چوار ی خاكی هۆڵه ندا له ژێر ئاســـــــتی ڕووی ده ریا یه .
* به رزتریین خاڵی ڕووی زه وی له هۆله ندا 323 م به رزاییه تی ، هه ر له به ر ئه وه ناویان ناوه چیا ،چونكه خاكیان چیای تێدا
نی یه .
* كاتی گه یشتنی فڕۆكه بۆ فڕۆكه خانه ی ســـخیپۆڵ4.5
م له ژێر ئاستی ڕووی ده ریایه .
* به شی زۆری دانیشتوانی هۆڵه ندا زمانێكی تری بێگانه قســـــــــــ
ه ده كه  ن .
* تا ئێستا له هۆڵه ندا 1000 ئاشی كلاســــــیك له كاردایه .
* زمانی هۆڵه ندی له ووڵاتانی هۆڵه نـدا ، به لجیــــــــكا ، نیمچــــــه دوورگه ی سورێنام ، ئه ندۆنیسیا و خوارووی ئه فریقیا وه نیمچــــه دوورگه ی سینت مارتن و نیمچه ی دوورگه ی نیده ر لاند ئه نتیلا قسه ی پێ ده كرێ
.

* %30 منداڵانی هۆڵـــــه نـــــدا له مڵه وه له دایك ده بن .

* هۆڵه ندیه كان درێژترین مرۆڤن له ئــــــه وروپا .
* له هۆڵه نـــــــدا جۆری ماســی (هارینگ) به خاوی له گه ڵ پیـــاز ده خورێت
.
* له هۆڵه ندا 15000 كم شــــــــه قامی پاســـــــكیل هه یه .

* هه موو هۆڵه ندیه ك پاســـكیلی هه یه، هه روه ها پا سكیل له م ووڵاته دا دوو به قه د ئوتومبێل زیاتره .
* یه ك له سه ر ســــــــێ ی هۆڵه ندیه كان ئه ندامێكی چالاكن له كۆمه ڵه یه كی وه رزشی .
* له هه موو ژوورێكی میوانانی هۆڵـــــه ندی چه پكه گوڵێكی جوانی ڕه نگاو ره نگی تازه ده بینی .
* له م ووڵاته بچوكه ی هۆڵه ندا 1000 مۆزه خانه هـــــه یـــــــه
.
* له كۆتایی ســـــــاڵی خوێندن، هه رقوتابیه كی سه ركه وتوو ئاڵای ووڵاته كه ی له دیـــــــواری ماڵه كه یان به رزده كاته وه و جانتای قوتابخانه ی لێ هه ڵده واســـــێت
.
* پایته ختی ووڵاتی هۆله ندا ئه مسته ردامه ، به ڵام حكومه ته كه ی و پاشای ئه م ووڵاته له شـــــاری ده ن هاخ داده نیشێت
.
* له ئه مسته ردامی پایته خت 200 جۆری جیاواز له ڕه گه زنامه ی لێده ژییت
.
* له پایته ختی هۆڵه ندا ئه مســــــته ردام 1281 پرد هه یه .