SHERKO


Blawkrawa Kurdiyakan | Malpara-Kurdyakan | Alsa7afa-al3arabya | Al-mawaqi3 Al3arabya | HAWLER | Hal Ta3lam ?? | Hal Ta3lam ...2 ?? | Hal Ta3lam ...3 ?? | Hal Ta3lam ... 4 ?? | SRIAL U KOD | WENAI GULAW | TRAVEL TO KURDISTAN | ISLAM | Decoment | COMPUTER | TV | LINKS | Hamarang | CHAT | Yana & Mako Kurdyakan | RADIOKAN | Music | HOLANDA | Ferbuni Zman | WEB SITE search | Aya Azanit 1 | Aya Azanit 2 | Aya Azanit ..3 | Matal ?? | Wtai Banrx | TELEPHON | MILANO | Chat Room | Fonti Kurdi | ANTI(virus/trogan/spyware...)

SHERKO

ئه م مه ته ڵه له دانانی زانای به ناوبانگ{ ئه نیشتاین} ه که له و بڕوا یه دایه که له98 % له دانیشتوانی سه ر زه مین ناتوانن وه ڵامی پرسیاره که به ڕاستی بده نه وه ، ئایا تۆ له خۆت ڕاده بینی که له و که سه به هره مه ندو زیره کانه بیت که له 2 % له دانیشتوانی سه ر زه مین پێکده هێنن بۆ  وه ڵام دانه وه ی مه ته ڵه که به ڕاستی بێ پێچ وپه نا  ؟

ئه مه ش مه ته ڵه که یــه؟

ســه ره داوه کان یارمه تیده رن بۆ دۆزینه وه ی وه ڵامی ڕاست :-

-        پێنج خانوو  پێنج ڕه نگی جیــاوازیان هه یــه .

-        له هه ر خانوویه ک كه سێکی جیاواز له وی تر ده ژی .

هیچ کام له و پێنج خاو ه ن خانووه حه زوئاره زوویان  وه ك یه ك نی یه و جیاوازن له یه کتری له جۆری ئه و خواردنه وه یه ی  ده یخۆنه وه  و جۆری ئه و جگه ره یه ی ده یکێشن و جۆری ئه و گیانله به رو باڵدارانه ی ڕایده گرن و به خێوی ده که ن.

-        یه کێکیان به ریتانیه و ڕه نگی خانووه که ی ســووره .

-        ئه و ی تریان ســــــویدیـه و حـــه ز به به خێو کردن و ڕاگرتنی ســه گ ده کات.

-         یه کێکی تریان دانیمارکیه و چـاخۆره .

-        خانووه  ڕه نگ ســه وزه که ده کــه وێتــه لای چه پـی خانـووه ڕه نگ ســــپیـه کـه .

-        خاوه ن خانووه ڕه نگ ســـــه وزه که قــاوه خـۆره .

-        ئه و که سه ی جگه ره ی مارلیبۆرۆ ده کێشێت چۆلــه که ی ڕاگرتوو ه له ماڵه وه .

-        خاوه نی خانووه ڕه نگ زه رده که جگه ره ی دانیاڵ ده کێشێت .

-        یه کێکی تریان حه زی به خواردنه وه ی شــیره و ماڵی له خانووی ناوه ڕاستدا یه .

-         نه رویجیه که له خانووی ژماره یه ک دا ده ژی . 

-        یه کێکی تریان جگه ره ی گرێــڤـن ده کێشێت  دراوسێکه شی پشــــــیله به خێو ده کـات .

-        یه کێکی  تریشیان ئه ســپ به خێــو ئه کات و دراوسێکه شی جگه ره ی دانیاڵ ده کێشێت .

-        یه کێکی تریان جگه ر ی مـــۆر ده کێشێت و نیســکافه ده خواته وه .

-        ئه ڵمانیه که  جگه ره ی ڕۆسمان ده کێشێت .

-        نه رویجیه که ماڵه که ی له ته نیشت خانووه ڕه نگ شـــیـنه که وه یه .

- ئه و که سه ی جگه ره ی گرێـــڤـن ده کێشێت دراوسێکه ی حه زی به خواردنه وه ی ئـاوه . 

-        پرســـیاره که ئه مه یــه؟؟

کامیان حه ز به به خێوکردنی ماســــی ده کــات ؟

********************************************************